This topic is Closed!

Uy Võ Lê 1790 Uy Võ Lê

Công cụ này sẽ không được phát hành vì nó ảnh hưởng đến công việc hiện tại của mình.

------------------------

Video hướng dẫn

DEMO VIDEO

 

FULL VIDEO


Mục đích công cụ Divide by Zones

 • Chia các đối tượng theo khu vực, giúp tính toán khối lượng bê tông theo khu vực/mạch ngừng bê tông.

 

Các bước thực hiện (xem cụ thể trong video ở trên)

 1. Tạo file Revit mới chứa những đối tượng sau khi được chia.
 2. Link tập tin Revit cần chia.
 3. Mở công cụ [Divide By Zones]
 4. Chọn Zones.
 5. Chọn Elements (nếu không áp dụng tất cả)
 6. Chọn Parameter của Zone cần copy.
 7. Chọn Parameter của đối tượng cần copy.
 8. Một số tùy chọn khác...
 9. Chạy.
 10. Sau khi chạy, kiểm tra lại trong mục ơReport]

Một số hình ảnh

 


Reply 0