Revit Family Library

 1. Cửa trượt 2 cánh - Sliding Door 2 Doors Thumb Image
  24/08/2019 02:59
  Cửa trượt 2 cánh - Sliding Door 2 Doors
  Family cửa trượt 2 cánh, vật liệu nhôm-kính, có parameter để điều chỉnh kích thước.
  Doors R2018.3 Version 1 24/08/2019 02:59 D31
 2. Xe chở bê tông - Concrete Truck Thumb Image
  24/08/2019 02:55
  Xe chở bê tông - Concrete Truck
  Family Xe chở bê tông - Concrete Truck.
  GenericModel R2018.3 Version 1 24/08/2019 02:55 D13
 3. Máy Đào Đất Bánh Xích - Caterpillar Thumb Image
  24/08/2019 02:52
  Máy Đào Đất Bánh Xích - Caterpillar
  Family Máy Đào Đất Bánh Xích - Caterpillar.
  GenericModel R2018.3 Version 1 24/08/2019 02:52 D14
 4. Bu lông đơn giản - Simple Bolt Thumb Image
  24/08/2019 02:28
  Bu lông đơn giản - Simple Bolt
  Family bu lông đơn giản, gồm 4 parameter để điều chỉnh đường kính và khoảng cách.
  GenericModel R2018.3 Version 1 24/08/2019 02:28 D4