Revit Family Library

 1. Bàn làm việc, bàn máy tính, computer table, working table. Thumb Image
  03/09/2019 06:56
  Bàn làm việc, bàn máy tính, computer table, working table.
  Family bàn làm việc, bàn máy tính, computer table, working table.
  SpecialityEquipment R2018.3 Version 1 03/09/2019 06:56 D6
 2. Lan can an toàn - Safety Railing Thumb Image
  03/09/2019 05:59
  Lan can an toàn - Safety Railing
  Family Lan can an toàn - Safety Railing, Site Construction Revit Family, Safety Railing Revit Family. Nguồn: bimobject.com
  StairsRailing R2018.3 Version 1 03/09/2019 05:59 D5
 3. Xe Tải, Xe Chở Vật Liệu - Truck Thumb Image
  03/09/2019 05:49
  Xe Tải, Xe Chở Vật Liệu - Truck
  Family Xe Tải - Truck
  Site R2018.3 Version 1 03/09/2019 05:49 D5
 4. Bình Cứu Hỏa - Chemical Portable Fire Extinguisher Thumb Image
  28/08/2019 01:38
  Bình Cứu Hỏa - Chemical Portable Fire Extinguisher
  Family Bình Cứu Hỏa - Chemical Portable Fire Extinguisher.
  SpecialityEquipment R2018.3 Version 1 28/08/2019 01:38 D6
 5. Xe Nâng Công Nhân - Articulating Boom Lift Thumb Image
  27/08/2019 01:33
  Xe Nâng Công Nhân - Articulating Boom Lift
  Family Xe Nâng Công Nhân - Articulating Boom Lift. Nguồn: https://www.jlg.com/
  MechanicalEquipment R2018.3 Version 1 27/08/2019 01:33 D10
 6. Xe Nâng Công Nhân - Articulating Boom Lift Thumb Image
  27/08/2019 01:30
  Xe Nâng Công Nhân - Articulating Boom Lift
  Family Xe Nâng Công Nhân - Articulating Boom Lift. Nguồn: https://www.jlg.com/
  MechanicalEquipment R2018.3 Version 1 27/08/2019 01:30 D5
 7. Xe Chở Bê Tông - Concrete Truck Thumb Image
  26/08/2019 01:30
  Xe Chở Bê Tông - Concrete Truck
  Family Xe Chở Bê Tông - Concrete Truck
  GenericModel R2018.3 Version 1 26/08/2019 01:30 D11
 8. Máy Gạt - Road Grader Thumb Image
  26/08/2019 01:27
  Máy Gạt - Road Grader
  Family Máy Gạt - Road Grader
  Site R2018.3 Version 1 26/08/2019 01:27 D7
 9. Family thép nối dạng chữ U có răng cưa - U - Connection Thumb Image
  24/08/2019 08:45
  Family thép nối dạng chữ U có răng cưa - U - Connection
  Family thép nối dạng chữ U có răng cưa.
  StructConnections R2018.3 Version 1 24/08/2019 08:45 D5
 10. Gông Thép - Gông Thép Thumb Image
  24/08/2019 08:40
  Gông Thép - Gông Thép
  Family gông thép Revit, có parameter tùy chỉnh kích thước.
  StructuralFraming R2018.3 Version 1 24/08/2019 08:40 D6
 11. Cầu thang bê tông dạng bản - Concrete Stair Thumb Image
  24/08/2019 08:34
  Cầu thang bê tông dạng bản - Concrete Stair
  Family Cầu thang bê tông dạng bản, có parameter tùy chỉnh kích thước dài, rộng bản thang, dài-rộng bậc thang, khống chế chiều cao trên-dưới theo level.
  GenericModel R2018.3 Version 1 24/08/2019 08:34 D28
 12. Cửa sổ trượt 3 cánh, 2 cánh di động Thumb Image
  24/08/2019 08:22
  Cửa sổ trượt 3 cánh, 2 cánh di động
  Family cửa sổ trượt 3 cánh, 2 cánh di động, có parameter tùy chỉnh kích thước.
  Windows R2018.3 Version 1 24/08/2019 08:22 D21
 13. Cửa sổ dạng trượt 2 cánh - Sliding Windows 2 doors Thumb Image
  24/08/2019 08:09
  Cửa sổ dạng trượt 2 cánh - Sliding Windows 2 doors
  Family cửa sổ dạng trượt, 2 cánh, có parameter tùy chỉnh kích thước.
  Windows R2018.3 Version 1 24/08/2019 08:09 D23
 14. Bu lông và long đền - Bolt with flat washer Thumb Image
  24/08/2019 06:45
  Bu lông và long đền - Bolt with flat washer
  Family Bu lông và long đền với parameter để điều chỉnh kích thước.
  StructConnections R2018.3 Version 1 24/08/2019 06:45 D14
 15. Cửa trượt 2 cánh - Sliding Door 2 Doors Thumb Image
  24/08/2019 02:59
  Cửa trượt 2 cánh - Sliding Door 2 Doors
  Family cửa trượt 2 cánh, vật liệu nhôm-kính, có parameter để điều chỉnh kích thước.
  Doors R2018.3 Version 1 24/08/2019 02:59 D31
 16. Xe chở bê tông - Concrete Truck Thumb Image
  24/08/2019 02:55
  Xe chở bê tông - Concrete Truck
  Family Xe chở bê tông - Concrete Truck.
  GenericModel R2018.3 Version 1 24/08/2019 02:55 D13
 17. Máy Đào Đất Bánh Xích - Caterpillar Thumb Image
  24/08/2019 02:52
  Máy Đào Đất Bánh Xích - Caterpillar
  Family Máy Đào Đất Bánh Xích - Caterpillar.
  GenericModel R2018.3 Version 1 24/08/2019 02:52 D14
 18. Bu lông đơn giản - Simple Bolt Thumb Image
  24/08/2019 02:28
  Bu lông đơn giản - Simple Bolt
  Family bu lông đơn giản, gồm 4 parameter để điều chỉnh đường kính và khoảng cách.
  GenericModel R2018.3 Version 1 24/08/2019 02:28 D4