This topic is Closed!

trung.nuce31295@gmail.com 1018 trung.nuce31295@gmail.com

Em muốn down phiên bản mới nhất của luv tool 2 nhưng làm theo hướng dẫn đều bị báo bad gateway không thể nào down bản mới được. Anh cho em hỏi làm thế nào để down bản mới nhất xuống ạReply 1

Uy Võ Lê Uy Võ Lê

Bạn kiểm tra lại xem đã cài được chưa?