Uy Võ Lê 1217 Uy Võ Lê

Khi upload file revit lên cloud, server sẽ tự động translate sang định dạng 3D xem trên web, mặc định sẽ là view {3D}, tuy nhiên chúng ta có thể chọn được những view/sheet nào muốn translate để xem 3D trên web.

  1. Trong Revit ~> Collaborate ~> Publish Settings.
  2. Chọn View/Sheet muốn publish ~> [Save & Close]
  3. Vậy là xong, sau khi upload lên cloud, server sẽ tự chọn ra các view/sheet bạn đã chọn để translate.
Chọn view/sheet muốn publish ~> [Save & Close]

 


Reply 0