Uy Võ Lê 3737 Uy Võ Lê

Bài viết được dịch, chọn lọc từ trang Help của Autodesk và một ít kinh nghiệm cá nhân.

 • Giảm thiểu/xóa bỏ các đối tượng hình học/views không cần thiết trong mô hình.
 • Trong các dự án lớn, hãy chia thành nhiều file Revit nhỏ và link lại với nhau. Ví dụ, bạn chỉ làm công việc ở Tầng 3 thì chỉ cần mở file tầng 3, không cần thiết phải load tất cả các tầng khác.
 • Khi tạo bản vẽ chi tiết (detail views), vẽ hatch bằng chức năng filled region – không vẽ bằng line.
 • Hạn chế join geometry các đối tượng với nhau nếu không thật sự cần thiết.
 • Xóa bỏ “Area Scheme” không cần thiết (thường trong Kiến trúc).
 • Xóa bỏ các Groups không sử dụng. Xóa tận gốc ở Project Browser.
 • Thường xuyên xem xét các warnings (Manage => Warning) và sửa chúng. Nếu có nhiều warning không được sửa, mô hình sẽ rất lag.
 • Sau khi sử dụng chức năng array, nhớ ungroup.
 • Tối ưu các family trong dự án. Không nên sử dụng các family dư thừa chức năng.
 • Không vẽ tường/cột… trên nhiều levels. Ví dụ vẽ 1 tường từ tầng 1 lên đến tầng 10.

 1. Purge Unused Object: Manage => Purge.
 2. Hạn chế sử dụng “constraint” nếu không cần thiết (khóa đối tượng này vào đối tượng khác).
 3. Tối ưu Family:
  • Sử dụng “family” thay vì “in-place family”. Chỉ sử dụng in-place nếu bạn biết cả dự án chỉ có duy nhất 1 đối tượng như vậy. Vì sao? Khi trong dự án có 2 đối tượng giống nhau:
   • Sử dụng family: Sau khi Revit phân tích và hiển thị đối tượng 1, nó sẽ sử dụng lại thông tin đã phân tích của đối tượng 1 và áp dụng cho đối tượng 2 => nhanh hơn.
   • Sử dụng in-place family: Revit phân tích từ đầu đến cuối cả 2 đối tượng để hiển thị.
  • Hạn chế vẽ quá chi tiết family nếu nhu cầu sử dụng không tới, hạn chế nested và các tham số điều khiển => những cái này càng nhiều thì thời gian Revit tính toán/phân tích để hiển thị càng lâu.
  • Sử dụng family thay vì group. Quá nhiều Group trong dự án sẽ chiếm dụng đáng kể tài nguyên của máy.
  • Hạn chế sử dụng void để vẽ family nếu không cần thiết.
  • Hạn chế array và formula => chiếm nhiều thời gian phân tích của Revit hơn.
  • Sử dụng Symbolic Lines và Masking Region để hiển thị trên mặt bằng thay vì để Revit tự phân tích từ geometry của family. Ví dụ như cửa đi, cửa sổ,…
  • Các family mà bản thân nó cắt/chiếm chỗ hình học (geometry) của host sẽ chiếm dụng nhiều tài nguyên của máy hơn là các family khác. Ví dụ như các family cửa, family âm tường,…
  • Hãy nhớ: Vẽ một cách chọn lọc/có sàng lọc. Ví dụ: những family bạn chỉ sử dụng trong bản vẽ mặt bằng, không cần thiết trong 3D hoặc thực thể thì không cần vẽ hình học cho family đó.
 4. Tối ưu khi sử dụng Parts, Assemblies, Rebar:
  • Hạn chế sử dụng “Create Parts” và “Assemblies” nếu không thật sự cần thiết.
  • Sử dụng “Rebar Set” thay vì từng Rebar đơn lẻ nếu khả thi.
 5. Tối ưu khi Link, Import.
  • Unload link nếu không sử dụng. (bạn có thể sử dụng tool “Bật/Tắt Linked” của LUV Revit Tools để quản lý những file link nào được load khi mở dự án Revit).
  • File chủ và các file link nên cùng chung phiên bản. Nếu file chủ là version 2019 mà các file link là 2018, thì mỗi lần mở file chủ Revit sẽ tốn thời gian upgrade các file link lên 2019.
  • Khi Load file CAD:
   • Xóa trước các layer, đối tượng, hatching.. không cần thiết trong file CAD trước khi load/import vào Revit.
   • Sử dụng lựa chọn “Current View Only” khi insert/import.
 6. Tắt chức năng Analysis nếu không sử dụng:
  • Vào File => Options => User Interface => bỏ đi các tính năng Analysis.
  • Tắt chức năng Enable Analytical với các đối tượng Structural.
Bỏ các tính năng Analysis
Bỏ thuộc tính Enable Analytical Model

Cập nhật ngày 26/04/2019.


Reply 0