Uy Võ Lê 2958 Uy Võ Lê
Chúc năng tạo Sheet (từ phiên bản 2.3.3)
  1. Xuất file Excel mẫu: Công cụ sẽ từ xuất thông tin Title Block, Legend, các parameter của Sheet hiện có trong dự án Revit.
  2. Bạn điền thông tin tương ứng vào file Excel mẫu vừa xuất ở trên.
  3. Nhập lại thông tin đã điền trong excel ở (2) vào để tool tự tạo sheet.

Xem video để rõ hơn.

 


Reply 0