Uy Võ Lê 1887 Uy Võ Lê

Nội dung buổi 7

  1. Tạo Direct Shape.
  2. Lấy thông tin đối tượng trong file linked Revit.
  3. Sử dụng Solid Utils, lấy solid đối tượng trong file linked Revit.
  4. Giới thiệu thư viện LRE để lấy solid đơn giản hơn cho người học Revit API.

Thư viện LRE sẽ được publish sau khi hoàn thiện "sương sương".

Đừng quên subcribe kênh youtube của mình để cập nhật video mới nhất.

 


Reply 0