Uy Võ Lê 1865 Uy Võ Lê

  • Tình huống thực tế: Model Revit sẵn có của kiến trúc, tường thuộc loại tường Composite/Tường nhiều lớp: lớp trát, lớp hoàn thiện, lớp thô...
  • Chức năng của tool: Tạo nhiều tường độc lập dựa trên các lớp đó.

 

 

 


Reply 0