Uy Võ Lê 5552 Uy Võ Lê

 

Chia sẻ thứ bạn có - Tải về thứ bạn cần

  

  1. Tạo tài khoản tại BTM, xác nhận email.
  2. Cài đặt LUV Revit Tools v2 (chức năng "Share Family" chỉ có từ phiên bản 2.3.6 trở đi)
  3. Mở family bạn muốn share trong Revit.
  4. Tạo view 3D đẹp nhất của family.
  5. Nhấp "Share Family" ở tab "LEUY ITC".
  6. Điền đầy đủ thông tin "Tên Family", "Miêu Tả", nhấp [Preview] để xem trước hình minh họa...
  7. Nhấp [Share Now]
  8. Đợi family tải lên BTM. Nếu nhận thông báo "... uploaded and translating." là bạn đã chia sẻ thành công.

Video giới thiệu/hướng dẫn

 


 

Giao diện chức năng "Share Family" LUV Revit Tools

 


Reply 1