Uy Võ Lê 982 Uy Võ Lê

Các bước thực hiện:

  1. Thu nhỏ (Section box) khu vực bạn muốn tính => giúp tool chạy nhanh hơn vì chỉ tính toán các điểm cần thiết của topo.
  2. Chạy tính năng [Đất Đào/Đắp]
  3. Chọn Topo.
  4. Chọn sàn quy định khu vực.
  5. Tùy chọn...
  6. Chạy.
  7. "Backfill" là đất đắp, "Excavation" là đất đào được ghi trong parameter "Comments" để các bạn tiện phân loại.
Giao diện chương trình/Tùy chọn.

 


Reply 0