nguyenduyna1994@gmail.com 4295 [email protected]

Anh Lê Uy Võ cho em hỏi cấu này:

Làm sao import file sketchup vào revit và lấy được các đường biên để dựng hình?Reply 2

Uy Võ Lê Uy Võ Lê

Chào bạn, câu hỏi này mình không giải đáp được vì chưa sử dụng Sketchup bao giờ.

Mong là các bạn khác sẽ giải đáp.

@nguyenduyna1994: bạn save down file Sketchup về version 6 sẽ import được.