longeng2012@gmail.com longeng2012@gmail.com

Mình làm theo hướng dẫn kích hoạt giấy phép mà bị lỗi này bạn ơi:

Invalid JSON string

 


Reply 4

longdang174@gmail.com longdang174@gmail.com

mình gửi qua mail ùi bạn. Giúp mình nhé