This topic is Closed!

longeng2012@gmail.com 719 longeng2012@gmail.com

Mình làm theo hướng dẫn kích hoạt giấy phép mà bị lỗi này bạn ơi:

Invalid JSON string

 Reply 5

longdang174@gmail.com longdang174@gmail.com

mình gửi qua mail ùi bạn. Giúp mình nhé

minh.haugiang@gmail.com minh.haugiang@gmail.com

Mình kích hoạt thì phần mềm báo phải liên hệ với support@leuyitc.com để được kích hoạt thủ công, nhờ bạn kích hoạt dùm mình! Chân thành cảm ơn