Uy Võ Lê 222 Uy Võ Lê
Add/Subtract Tool

Hướng dẫn:

  1. Chọn đối tượng cần thay đổi.
  2. Chọn parameter cần thay đổi, có thể chọn nhiều.
  3. Chọn thay đổi theo lượng xác định hay theo %: By Fixed Value or By Percent.
  4. Nhập lượng hoặc %, nếu là 1 lượng xác định thì lưu ý đơn vị ghi chú đằng sau (trên hình).
  5. Nhấp run để thực thi.

Video hướng dẫn

 


Reply 0