Uy Võ Lê 1291 Uy Võ Lê

 

Giới thiệu chức năng mới: EXIM

Xuất từ bảng thống kê (Schedule) sang Excel, thay đổi giá trị trong excel, nhập lại vào Revit để thay đổi hàng loạt giá trị parameter.

Hiện tại chỉ áp dụng cho parameter dạng text.

(Chức năng từ phiên bản 2.2.9)

 

1. Xuất sang Excel.

 

2. Chọn bảng thống kê cần Xuất rồi chọn [Xuất]

 

3. Mở excel để xem, các ô màu xám là các ô chỉ đọc (dù có thay đổi giá trị trong Excel thì khi nhập vào Revit cũng sẽ không thay đổi giá trị trong Revit). Các ô màu xanh là các ô có thể thay đổi giá trị.

 

4. Nhập => Chọn tập tin Excel => Chọn Sheet (bảng) cần nhập => Xem trước.

 

5. Sau khi nhấp vào [Xem trước], ở hộp thoại hiện ra sẽ hiển thị ra Kết quả.

 

6. Có thể nhấp [So Sánh] để so sánh giá trị cũ và mới.

 

7. Nhấp [Cập Nhật Thay Đổi] để cập nhật giá trị mới.

 


Reply 0