This topic is Closed!

nhuythinhvn@gmail.com 1559 [email protected]

1.Lê Uy Võ cho Mình hỏi là có thể  tác giả điều chỉnh nét độ đậm của nét khi xuất ảnh hình dáng thép, để in ấn tốt

2. Tác giả đã kiểm tra xuất hình ảnh với dầm xiên ? mình vẽ với dầm cốn thang (limon thang) xiên thì nhận dạng bị sai (với thép đai một nhánh, 2 nhánh)

cảm ơn

 Reply 1

Uy Võ Lê Uy Võ Lê

Chào bạn,

  1. Phiên bản hiện tại chưa cho người dùng điều chỉnh độ đậm nét, mình sẽ cập nhật ở phiên bản sắp tới.
  2. Có rất nhiều trường hợp thực tế nên mình chưa thử nghiệm hết được, bạn có thể gửi mô hình của bạn để mình kiểm tra và thử nghiệm được không? Để riêng tư, có thể gửi thông qua tạo Ticket tại https://btm.leuyitc.com/Ticket/MyTickets hoặc qua facebook https://facebook.com/takereviteasy.

Cám ơn bạn.