Revit Family Library

 1. Trụ cầu dẫn Bridge Pier Thumb Image
  03/09/2019 18:00
  Trụ cầu dẫn Bridge Pier
  Trụ cầu dẫn thủ thiêm 2 có gắn biến tham số
  GenericModel R2017 Version 1 03/09/2019 18:00 D12
 2. Máy xúc -Excavator Thumb Image
  03/09/2019 08:18
  Máy xúc -Excavator
  Máy xúc revit 2017
  Entourage R2017 Version 1 03/09/2019 08:18 D9
 3. Bàn làm việc, bàn máy tính, computer table, working table. Thumb Image
  03/09/2019 06:56
  Bàn làm việc, bàn máy tính, computer table, working table.
  Family bàn làm việc, bàn máy tính, computer table, working table.
  SpecialityEquipment R2018.3 Version 1 03/09/2019 06:56 D6
 4. Lan can an toàn - Safety Railing Thumb Image
  03/09/2019 05:59
  Lan can an toàn - Safety Railing
  Family Lan can an toàn - Safety Railing, Site Construction Revit Family, Safety Railing Revit Family. Nguồn: bimobject.com
  StairsRailing R2018.3 Version 1 03/09/2019 05:59 D5
 5. Xe Tải, Xe Chở Vật Liệu - Truck Thumb Image
  03/09/2019 05:49
  Xe Tải, Xe Chở Vật Liệu - Truck
  Family Xe Tải - Truck
  Site R2018.3 Version 1 03/09/2019 05:49 D5
 6. Trụ cầu Bridge Pier Thumb Image
  01/09/2019 08:40
  Trụ cầu Bridge Pier
  Trụ cầu bê tông -revit2017
  GenericModel R2017 Version 1 01/09/2019 08:40 D3
 7. Bình Cứu Hỏa - Chemical Portable Fire Extinguisher Thumb Image
  28/08/2019 01:38
  Bình Cứu Hỏa - Chemical Portable Fire Extinguisher
  Family Bình Cứu Hỏa - Chemical Portable Fire Extinguisher.
  SpecialityEquipment R2018.3 Version 1 28/08/2019 01:38 D6
 8. Xe Nâng Công Nhân - Articulating Boom Lift Thumb Image
  27/08/2019 01:33
  Xe Nâng Công Nhân - Articulating Boom Lift
  Family Xe Nâng Công Nhân - Articulating Boom Lift. Nguồn: https://www.jlg.com/
  MechanicalEquipment R2018.3 Version 1 27/08/2019 01:33 D10
 9. Xe Nâng Công Nhân - Articulating Boom Lift Thumb Image
  27/08/2019 01:30
  Xe Nâng Công Nhân - Articulating Boom Lift
  Family Xe Nâng Công Nhân - Articulating Boom Lift. Nguồn: https://www.jlg.com/
  MechanicalEquipment R2018.3 Version 1 27/08/2019 01:30 D5
 10. Xe Chở Bê Tông - Concrete Truck Thumb Image
  26/08/2019 01:30
  Xe Chở Bê Tông - Concrete Truck
  Family Xe Chở Bê Tông - Concrete Truck
  GenericModel R2018.3 Version 1 26/08/2019 01:30 D11
 11. Máy Gạt - Road Grader Thumb Image
  26/08/2019 01:27
  Máy Gạt - Road Grader
  Family Máy Gạt - Road Grader
  Site R2018.3 Version 1 26/08/2019 01:27 D7
 12. Xe tải quân sự -Military CargoTruck Thumb Image
  25/08/2019 03:48
  Xe tải quân sự -Military CargoTruck
  Xe tải quân sự - Revit 2012
  GenericModel R2017 Version 1 25/08/2019 03:48 D2
 13. Cửa đôi nội bộ - DoorInternal Thumb Image
  25/08/2019 03:41
  Cửa đôi nội bộ - DoorInternal
  Cửa đôi nội bộ - Revit2015
  Doors R2017 Version 1 25/08/2019 03:41 D3
 14. Cầu thang thép Stair - Steel Thumb Image
  25/08/2019 03:36
  Cầu thang thép Stair - Steel
  Cầu thang thép -revit 2017
  GenericModel R2017 Version 1 25/08/2019 03:36 D10
 15. Family thép nối dạng chữ U có răng cưa - U - Connection Thumb Image
  24/08/2019 08:45
  Family thép nối dạng chữ U có răng cưa - U - Connection
  Family thép nối dạng chữ U có răng cưa.
  StructConnections R2018.3 Version 1 24/08/2019 08:45 D5
 16. Gông Thép - Gông Thép Thumb Image
  24/08/2019 08:40
  Gông Thép - Gông Thép
  Family gông thép Revit, có parameter tùy chỉnh kích thước.
  StructuralFraming R2018.3 Version 1 24/08/2019 08:40 D6
 17. Cầu thang bê tông dạng bản - Concrete Stair Thumb Image
  24/08/2019 08:34
  Cầu thang bê tông dạng bản - Concrete Stair
  Family Cầu thang bê tông dạng bản, có parameter tùy chỉnh kích thước dài, rộng bản thang, dài-rộng bậc thang, khống chế chiều cao trên-dưới theo level.
  GenericModel R2018.3 Version 1 24/08/2019 08:34 D28
 18. Cửa sổ trượt 3 cánh, 2 cánh di động Thumb Image
  24/08/2019 08:22
  Cửa sổ trượt 3 cánh, 2 cánh di động
  Family cửa sổ trượt 3 cánh, 2 cánh di động, có parameter tùy chỉnh kích thước.
  Windows R2018.3 Version 1 24/08/2019 08:22 D21
 19. Cửa sổ dạng trượt 2 cánh - Sliding Windows 2 doors Thumb Image
  24/08/2019 08:09
  Cửa sổ dạng trượt 2 cánh - Sliding Windows 2 doors
  Family cửa sổ dạng trượt, 2 cánh, có parameter tùy chỉnh kích thước.
  Windows R2018.3 Version 1 24/08/2019 08:09 D23
 20. Bu lông và long đền - Bolt with flat washer Thumb Image
  24/08/2019 06:45
  Bu lông và long đền - Bolt with flat washer
  Family Bu lông và long đền với parameter để điều chỉnh kích thước.
  StructConnections R2018.3 Version 1 24/08/2019 06:45 D14