Uy Võ Lê 1651 Uy Võ Lê

  1. Chức năng Grid 3D: Tạo trục 3D từ trục có sẵn trong dự án để xem trục trên View 3D. (Từ phiên bản LUV Revit Tools v2 2.3.2)
  2. Cách sử dụng:

  • Chọn trục muốn tạo trục 3D.
  • Chọn tầng để đặt trục 3D.
  • Chạy.
Kết quả sau khi chạy.

Giải thích

  • Tự tạo trục 3D từ family sẵn có, family này là family Generic Model line based.
  • Không thể áp dụng cho trục cong/trục không phải là đường thẳng.

Reply 0