Uy Võ Lê 6199 Uy Võ Lê

LUV Revit Tools v2

Le Uy Vo Revit Tools v2.3.4 English
Le Uy Vo Revit Tools v2.3.4 Tiếng Việt

 

 • Ngày 07/10/2019: phát hành phiên bản LUV Revit Tools v2.3.7
 • Ngày 24/08/2019: phát hành phiên bản LUV Revit Tools v2.3.6
 • Ngày 04/08/2019: phát hành phiên bản LUV Revit Tools v2.3.5
  • Chức năng mới Separate Composite Walls: tách các lớp tường của "Tường nhiều lớp" (composite wall) thành từng tường riêng biệt, cụ thể xem hướng dẫn.
 • Ngày 14/07/2019: phát hành phiên bản LUV Revit Tools v2.3.4
  • Hỗ trợ Revit 2020. Vui lòng cập nhật LUV Manager phiên bản mới nhất 2.0.9.
  • Chức năng mới Sheet Reviewer: Kiểm tra số lượng các đối tượng 2D trong bản vẽ. Mục đích để xem thay vì vẽ family thì drafter có vẽ bằng line, detail items... Xem hình 1, Xem hình 2.
  • Chức năng mới Duplicate Sheets: Tạo bản vẽ mới dựa trên bản vẽ hiện có (đương nhiên đồng thời tạo view mới cho sheet mới). Xem hình.
  • Chức năng mới Excavation (thử nghiệm): tính đất đào/đất đắp dựa trên Topography của Revit. Xem hướng dẫn.
 • Ngày 28/04/2019: phát hành phiên bản LUV Revit Tools v2.3.3
 • Ngày 09/04/2019: phát hành phiên bản LUV Revit Tools v2.3.2.
 • Ngày 23/03/2019: phát hành phiên bản LUV Revit Tools v2.3.0.
  • Sửa lỗi không sử dụng được tool do thiếu thư viện .netstandard trên Windows 7.
  • Cập nhật tính năng "Độ đậm nét" cho chức năng "Tạo Hình Thép". Xem hình.
  • Cải thiện hiệu suất chức năng "Vẽ cốp pha".
  • Bộ công cụ mới: "LEUY ITC" dành cho tính năng minh họa thi công. Xem hình.
 • Ngày 21/03/2019: phát hành phiên bản LUV Revit Tools v2.2.9.

 


Reply 0