Uy Võ Lê 427 Uy Võ Lê

LUV Revit Tools v2

 • Ngày 28/04/2019: phát hành phiên bản LUV Revit Tools v2.3.3
 • Ngày 09/04/2019: phát hành phiên bản LUV Revit Tools v2.3.2.
 • Ngày 23/03/2019: phát hành phiên bản LUV Revit Tools v2.3.0.
  • Sửa lỗi không sử dụng được tool do thiếu thư viện .netstandard trên Windows 7.
  • Cập nhật tính năng "Độ đậm nét" cho chức năng "Tạo Hình Thép". Xem hình.
  • Cải thiện hiệu suất chức năng "Vẽ cốp pha".
  • Bộ công cụ mới: "LEUY ITC" dành cho tính năng minh họa thi công. Xem hình.
 • Ngày 21/03/2019: phát hành phiên bản LUV Revit Tools v2.2.9.

 


Reply 0