Uy Võ Lê 2776 Uy Võ Lê

LUV Revit Tools v3

Phiên bản 3.0.0 bản MIỄN PHÍ
 1. 07/05/2020: cập nhật phiên bản 3.0.1
  • Create Tiles: sửa lỗi, cập nhật tính năng Tile Sample family.
  • Thêm tính năng thông báo khi có phiên bản mới.
 2. 06/05/2020: phát hành lần đầu phiên bản 3.0.0, hỗ trợ Revit 2018, 2019, 2020, gồm các chức năng:
  • Create Tile: vẽ gạch ốp/lát sàn/tường. Tự động xác định vị trí tối ưu của gạch định vị, là bản nâng cấp so với LUVR v2. Chi tiết chức năng xem tại: Vẽ gạch ốp tường, lát sàn trong Revit.
  • Export To Excel: xuất các Schedule sẵn có của Revit sang file Excel hoặc từ thuộc tính của đối tượng, tương tự chức năng ở LUVR v2.
  • Copy Parameter: sao chép giá trị từ parameter này sang parameter khác trong cùng 1 đối tượng, tương tự chức năng ở LUVR v2.
  • Catch Changes: so sánh các version của project, xem khác nhau cái gì và khác nhau ở đâu.
   • Ví dụ, bạn lưu thông tin của dự án bạn làm trước khi gửi cho đối tác, gọi là version 1.
   • Sau khi đối tác xem, sửa, xóa.... bạn muốn kiểm tra xem họ đã thay đổi những gì, gọi project lúc này là phiên bản 2.
   • Công cụ này sẽ giúp bạn xem xét khác nhau những gì và ở đâu: vị trí đối tượng, giá trị parameter đối tượng, đối tượng nào bị xóa, tạo mới?
   • Hiện tại chức năng này không được sử dụng miễn phí.
  • Shading Area: công cụ tính diện tích bóng đổ, xem chi tiết tại: https://btm.leuyitc.com/thread/43/tinh-dien-tich-bong-do-trong-revit--calculate-shading-area-in-revit/
  • Modelling Formwork: vẽ cốp pha, tính khối lượng cốp pha, tương tự chức năng ở LUVR v2.
  • Các chức năng ở v3 đều được cải thiện thuật toán so với v2, mang lại kết quả tốt hơn về tổng thể.

Reply 1