Uy Võ Lê 12907 Uy Võ Lê

GIỚI THIỆU VTOOLS v3.1

Các công cụ hiện tại
 • 25/08/2023 (v3.1.8):
  • Excavation/Backfill: Tính khối lượng đất đào/đắp theo khu vực. Video youtube.
 • 18/07/2023 (v3.1.7):
  • Devide By Zones: Tính khối lượng bê tông theo khu vực/mạch ngừng, phục vụ thi công, đổ bê tông. Video youtube.
 • 08/07/2023:
  • Catch Changes: Phát hiện thay đổi giữa 2 version của dự án Revit. Video youtube.
 • 24/12/2022:
 • 18/10/2022: Hỗ trợ Revit 2023.
  • Offset Wall: Tự động đặt giá trị "Top Offset" cho tường dưới dầm/sàn.
  • Cache Manager: Xem lại bản ghi các chức năng đã chạy.
 • Hiện tại 19/08/2021: chưa có tiếng Việt, tạm thời sử dụng tiếng Anh.
 • Hiện tại 19/08/2021: chỉ hỗ trợ Revit 2020, 2021, 2022.
 • Hiện tại 19/08/2021, có các công cụ:
  • Create Tile: Tạo gạch dựa trên gạch định vị.
  • Export To Excel: Xuất từ Schedule hoặc Element Properties sang Excel.
  • Copy Parameter: Sao chép giá trị Parameter giữa các Element.
  • Catch Changes: Tìm những thay đổi của Element: Properties, Volume, Location. Cụ thể là chức năng này sẽ tìm điểm khác nhau của các phiên bản (revision) của cùng 1 file Revit.
  • Shading Area: Tính diện tích bóng đổ.
  • Modelling Formwork: Vẽ cốp pha.
  • Calculate Formwork: Tính diện tính cốp pha.
  • Beam Section: Tạo mặt cắt dầm kèm dimension (thử nghiệm).
  • Wall Finishing: Tạo vữa hoàn thiện, tạo len chân tường theo Room.
  • System: Đăng nhập, áp dụng Giấy phép.

 


Reply 5

Uy Võ Lê Uy Võ Lê

LUV Manager v3.1 - CÀI ĐẶT VTOOLS v3.1

Giới thiệu: LUV Manager: là phần mềm hỗ trợ CÀI ĐẶT/CẬP NHẬT/GỠ BỎ VTools (tương tự như Autodesk Desktop App dùng để cài Revit, AutoCAD).

 

 • Đường dẫn tải LUV Manager v3.1: LUV Manager v3.1.zip
https://leuyvo.com/luv-manager-v31
 • Sau khi tải về, giải nén và chạy tập tin LUV Manager v3.1.exe

 • Ở cửa sổ mới mở, chọn phiên bản để Cài Đặt.

 

Uy Võ Lê Uy Võ Lê

TẠO GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VTOOLS

Cập nhật tháng 03/2023: Hiện tại trang quản lý giấy phép chuyển sang https://client.leuyvo.com, các bước tạo Giấy phép cũng tương tự như hướng dẫn ở dưới.


Gồm 2 bước:

 1. Tạo giấy phép tại https://v3.leuyitc.com
 2. Thiết lập giấy phép vào công cụ VTools trong Revit.

 

Tạo giấy phép tại https://v3.leuyitc.com

CREATE A NEW LICENSE
 • Nhập bất kỳ Email nào tương ứng với Giấy phép bạn tạo, có thể điền trước Computer ID hoặc bỏ trống. Nếu lần đầu cài VTools bạn hãy bỏ trống.
Nhập Email (bắt buộc), Computer ID (tùy chọn), Note để ghi chú (tùy chọn)
 • Nhấn [CREATE] để tạo giấy phép.
 • Sau khi tạo thành công, vào MY LICENSES để xem giấy phép đã tạo, lưu ý Email và Key đã được tạo, bạn sẽ sử dụng ở bước tiếp theo!
Các GIẤY PHÉP đã tạo
Chọn vào 1 GIẤY PHÉP để xem chi tiết.

 


 

Uy Võ Lê Uy Võ Lê

Thiết lập giấy phép vào VTools

 • Trong Revit, ở Tab VTools, chọn System.

Điền email và mật khẩu rồi nhấn LOGIN để đăng nhập.
Đăng nhập thành công (hiển thị LOG OUT)
 • Sau khi đăng nhập thành công, chọn tab LICENSE.
 • Điền License KeyLicense Email đã tạo ở trên vào ô tương ứng, sau đó nhấp [Apply], nếu hiển thị thông báo thành công (successfully) là đã hoàn tất.
Điền License Key và License Email rồi nhấn [apply]
 • Lưu ý: Nếu bạn cài đặt VTools cho nhiều phiên bản Revit khác nhau thì chỉ cần áp dụng [Giấy phép] 1 lần, các phiên bản khác sẽ tự áp dụng.

Uy Võ Lê Uy Võ Lê

CÁC PHIÊN BẢN VTOOLS

 • 19/08/2021: VTools v3.1.0
VTools v3.1.0

 

Uy Võ Lê Uy Võ Lê

CÀI ĐẶT THỦ CÔNG VTOOLS v3.1

 

Nếu bạn đã cài thành công bằng LUV Manager thì hãy bỏ qua bài viết này.

 

Đây là bài viết để các bạn cài VTools v3.1 thủ công khi không thể cài tự động qua LUV Manager, bao gồm các bước sau:

 • Tải về gói cài đặt thủ công tại link: https://leuyvo.com/vtools-v31-manual
 • Chọn gói cài đặt tương ứng với phiên bản Revit của bạn, ví dụ bạn muốn cài cho Revit 2021 thì tải về tập tin latestv31_2021.zip
 • Sau khi tải về tập tin và giải nén thì bạn sẽ được các tập tin và thư mục sau:
Sau khi giải nén
 • Để cài đặt VTools v3.1 cho Revit, sao chép tập tin và thư mục trên đến thư mục: C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2021. Với:

  • C là ổ đĩa hệ thống cài hệ điều hành.

  • 2021 tương ứng với phiên bản Revit. Nếu bạn cài cho Revit 2020 thì đổi thành 2020.

 

Vậy là bạn đã cài đặt xong VTools. Các bước trên chính là các bước LUV Manager làm thay cho bạn, nên nếu không cài được VTools bằng LUV Manager thì cài đặt thủ công như trên.